Maailman paras peruskoulu?

Suomi on tunnettu koulutusjärjestelmästään ja suomalaisten oppimistulokset ovat olleet maailmanhuippua. Nyt perusopetuksen oppimistulokset ovat kuitenkin laskussa. Lasten ja nuortenkoulupoissaolot ovat lisääntyneet ja heidän hyvinvointinsa on kriisissä. Nyt on oikea aika kääntää suunta. Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus on varmistettava kaikille lapsille. Se luo vahvan perustan elämään. Korkeatasoinen koulutus aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluun luo osaamista, hyvinvointia ja ehkäisee […]

Lasten ja nuorten tulevaisuus tehdään nyt

Tämän päivän lapset ovat huomisen aikuisia ja siksi nyt on tehtävä päätöksiä, jotka lisäävät lasten, nuortenja perheiden hyvinvointia. Päätöksiä, jotka luovat perustan kestävälle hyvinvoinnille ja vahvistavat samallauskoa tulevaisuuteen. Nuorten tulevaisuususko on heikentynyt ja mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Tuohonkehityskulkuun ovat osaltaan vaikuttaneet muun muassa ilmastonmuutos, koronapandemia ja nuorillesuunnattujen palvelujen riittämättömyys sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Tulevaisuususkolla onmerkitystä. Se […]