EHDOLLA EDUSKUNTAAN 2023

Varhaiskasvatusta lapsen etu edellä

Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus. Laadukas varhaiskasvatus luo hyvinvointia ja lisää Espoon vetovoimaa. Se luo pohjan koulupolulle ja on tärkeä osa toimivaa ja sujuvaa arkea. Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu.

Miten laadukasvarhaiskasvatus Espoossa turvataan?

1. Sopivan kokoiset ryhmäkoot

Varhaiskasvatuksessa lapsiryhmien on oltava riittävän pieniä, jotta lapsen huomioiminen yksilöllisesti on mahdollista. Jokainen lapsi ansaitsee tulla kuulluksi ja nähdyksi.

2. Suhdelukuja noudatettava

Varhaiskasvatuslaissa säädetään suhdeluvut siitä, kuinka monta lasta päiväkodissa saa olla enintään työntekijää kohden.  Espoossa on huolehdittava siitä, että lakia noudatetaan eikä suhdelukuja ylitetä muutoin kuin laissa tarkoitetuissa tilanteissa. Suhdelukujen noudattaminen koko päivän tasolla on todella tärkeä asia niin lasten turvallisuuden, henkilökunnan jaksamisen kuin laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumisenkin kannalta. Suhdelukujen ylitykseen tulee puuttua tiukasti.

3. Ammattitaitoista henkilökuntaa, varhaiseen tukeen panostettava

Laadukkaan varhaiskasvatuksen kulmakivi on ammattitaitoiset ja hyvinvoivat työntekijät. Työn tekemisen olosuhteisiin on kiinnitettävä huomiota. Resurssit pitää olla sellaiset, että työ on mahdollista tehdä parhaalla mahdollisella tavalla. Sijaisjärjestelyihin tulee kiinnittää huomiota.

Päiväkodeissa tulee huolehtia siitä, että lapsi saa kasvun ja oppimisen tukea lapsen tarpeen mukaan. On huolehdittava siitä, että Espoossa on riittävästi varhaiskasvatuksen erityisopettajia.

4. Varhaiskasvatusta lähellä kotia

Espoossa on huolehdittava siitä, että jokaiselle lapselle tarjotaan päiväkotipaikkaa lähellä kotia. Uusien asuinalueiden suunnittelussa ja rakentamisessa tulee huomioida lapsiperheet ja heidän tarpeensa palveluille.

On huolehdittava myös siitä, että varhaiskasvatuksen palvelut palvelevat myös yksinhuoltajaperheiden ja perheiden, joissa vanhemmat tekevät vuorotyötä arkea.  Yksinhuoltajaperheen vanhemmalle voi olla työllistymisenkin näkökulmasta ratkaisevaa, millaiset varhaiskasvatuspalvelut kunnassa ovat.

lahjoita Kampanjaani

Ja tue matkaani kohti eduskuntaa! Onnistunut kampanja edellyttää rahaa esimerkiksi some- ja lehtimainoksiin sekä esitteisiin. Jokainen lahjoitus on arvokas ja tärkeä.

Liity mukaan tukijoukkoihin

Paras vaalikampanja tehdään yhdessä. Kaikki tuki on arvokasta ja tarpeen. Aiempaa kokemusta ei tarvita, halu osallistua riittää. Olet lämpimästi tervetullut mukaan! Ilmoittaudu vaalitiimiini tällä lomakkeella.