EHDOLLA EDUSKUNTAAN 2023

Lyhyesti minusta
 • Lasten, nuorten ja perheiden asialla sekä koulutuksen puolustaja
 • Äiti, oikeustieteen maisteri ja varatuomari, viimeistelen kasvatustieteen opintoja
 • Työskentelen opetukseen ja koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja vaikuttamistyön parissa
 • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuutettu ja palvelut- ja resurssit
  lautakunnan puheenjohtaja. Espoon kaupunginvaltuutettu, kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsen
  sekä Espoon tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toimikunnan puheenjohtaja. Länsi-Uudenmaan
  poliisilaitoksen neuvottelukunnan puheenjohtaja. Juristiliiton varapuheenjohtaja.
 • Vapaa-ajalla vietän aikaa perheeni ja ystävieni kanssa. Ulkoilu, laulaminen ja tanssiminen ovat minulle tärkeitä tapoja rentoutua.

Rohkea ja empaattinen tulevaisuudenrakentaja

Minulle rohkeus merkitsee uskallusta tavoitella unelmia ja tehdä asioita tietämättä etukäteen onnistuuko vai ei. Rohkeus ei ole pelonpuutetta, vaan sitä, että yrittää pelostakin huolimatta.

Minulle on aina ollut tärkeää kuunnella ja ymmärtää ihmisiä ja heidän kokemuksiaan. Haluan edistää ihmisten hyvinvointia ja toimivaa arkea.

Oikeudenmukaisuuden puolustaja

Minulle oikeudenmukaisuus on ollut tärkeä arvo jo pienestä pitäen. Opiskelin juristiksi, koska haluan edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassamme. Pyrkimys oikeudenmukaisuuteen on ohjannut minua niin järjestötoiminnassa kuin työelämässänikin.

Haluan myös päättäjänä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassamme.

Kuunteleva ja yhteistyökykyinen

Politiikka on joukkuepeliä. Vain kuuntelemalla voi ymmärtää muiden mielipiteitä. Haluan tuoda päätöksentekoon avointa, aitoa ja rakentavaa keskustelua, joka vie asioita eteenpäin. Tärkeintä ei ole seisoa itsepäisesti oman näkemyksen takana, vaan kuunnella, perehtyä käsiteltävään asiaan ja punnita huolellisesti erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ennen perustellun päätöksen tekemistä.

CV

Tutustu työhistoriaani sekä luottamustoimiini.

 • Varatuomari 2018
 • Oikeustieteen maisteri, Lapin yliopisto 2016
 • Kasvatustieteen ylioppilas, Lapin yliopisto
 • Ylioppilas, Etelä-Tapiolan lukio 2007
 • Kestävän talouspolitiikan johtamisen kurssi, Sitra 2013
 • Alueellinen maanpuolustuskurssi, Aluehallintovirasto 9/2010
 • Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas, 2014, Suomen verkkodemokratiaseura (toim. Ira Hietanen, Ari Tammi)
 • Lakimies, Opetusalan ammattijärjestö OAJ 10/2018-
  Tehtäviini kuuluu koulutuspoliittinen edunvalvontatyö, joka painottuu opetusalan lainsäädännön kehittämiseen. Vastuualueisiini kuuluu varhaiskasvatusta, peruskoulua, lukiota ja korkeakouluja koskeva lainsäädäntö, opiskeluhuolto, lastensuojelu ja tekijänoikeuksiin liittyvät kysymykset.
 • Hallintolakimies, Helsingin seurakuntayhtymä 1/2022-4/2022
 • Käräjänotaari, Kainuun käräjäoikeus ja Rovaniemen hovioikeus 10/2017–09/2018
 • Lakimies, Suomen Lakimiesliitto 5/2017–3/2018
 • Opiskelija-asiamies, Suomen Lakimiesliitto 3/2015–4/2017

Olen hoitanut nuoresta pitäen lapsia. Sain ensimmäisen kesätyön Espoon kaupungin jakaman kesäsetelin ansiosta espoolaisesta pitopalveluyrityksestä. Olen jakanut Länsiväylää sisarusteni kanssa, ohjannut lasten, nuorten ja aikuisten liikuntaa Tapiolan Voimistelijoissa, hoitanut lapsia, ohjannut lasten yleisurheilua Viherlaakson Veikoissa ja työskennellyt Akateemisessa kirjakaupassa. Lukion jälkeen työskentelin Espoon nuorisovaltuuston pääsihteerinä ja olin käynnistämässä nuorten vaikuttajaryhmän toimintaa Helsingin kaupungilla. Lisäksi tein paljon opettajan sijaisuuksia espoolaisissa peruskouluissa.

Opiskeluaikana työskentelin muun muassa Helsingin syyttäjänvirastossa, Trafissa, Espoon käräjäoikeudessa ja Länsi-Uudenmaan maistraatissa. Lisäksi työskentelin järjestösihteerinä Lapin Kokoomusnaisissa ja ohjasin lasten liikuntaa.

 • Puheenjohtaja, palvelut ja resurssit lautakunta, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, 3/2022
 • Aluevaltuutettu, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, 3/2022-
 • Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen neuvottelukunnan puheenjohtaja 11/2021-
 • Puheenjohtaja, Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta, Espoo, 9/2021-
 • Kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsen, Espoo, 8/2021-
 • Espoon kaupunginvaltuutettu 8/2021-
 • Juristiliiton varapuheenjohtaja 12/2021-
 • Hallituksen jäsen, Lapsioikeusjuristit ry 4/2021-
 • Suomen Lakimiesliiton valtuuskunta, jäsen 2018-
 • Hallituksen jäsen, Etelä-Tapiolan lukion alumnit ry 2015–2017
 • Koulutuspoliittisen valiokunnan jäsen, Suomen Lakimiesliitto 2014
 • Tiedekuntaneuvoston jäsen, Oikeustieteellinen tiedekunta, Lapin yliopisto 2014
 • Hallituksen puheenjohtaja, Lapin yliopiston ylioppilaskunta     2013
 • Hallituksen jäsen, Rovaniemen Laky Oy, Lapin Lyyli Oy, LYY Kiinteistöt Oy    5/2013–4/2014
 • Valmennuskurssipäällikkö, Hallituksen jäsen, Artikla ry 2012
 • Varapuheenjohtaja, Tapiolan seurakuntaneuvosto 2011–2013
 • Varapuheenjohtaja, Espoon nuorisolautakunta 2009–2012
 • Espoon kaupunginvaltuuston varavaltuutettu 2009–2012
 • Varapuheenjohtaja, Suomen Nuorisovaltuustojen liitto 2008–2009
 • Puheenjohtaja, Espoon nuorisovaltuuston puheenjohtaja 2005–2006Lisäksi olen toiminut lukuisissa luottamustehtävissä Kokoomuksessa.

lahjoita Kampanjaani

Ja tue matkaani kohti eduskuntaa! Onnistunut kampanja edellyttää rahaa esimerkiksi some- ja lehtimainoksiin sekä esitteisiin. Jokainen lahjoitus on arvokas ja tärkeä.

Liity mukaan tukijoukkoihin

Paras vaalikampanja tehdään yhdessä. Kaikki tuki on arvokasta ja tarpeen. Aiempaa kokemusta ei tarvita, halu osallistua riittää. Olet lämpimästi tervetullut mukaan! Ilmoittaudu vaalitiimiini tällä lomakkeella.