hyvintointi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kaupungin tärkeimpiä tehtäviä

Koulutus

Koulutus unelmien mahdollistajana

Lapset ja nuoret

Panostus lapsiin ja nuoriin on panostus tulevaisuuteen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen luo turvaa jokaiselle

Elinvoimaisen kaupungin edellytys on hyvinvoivat kaupunkilaiset. Uskon, että kaupunki, joka on hyvä lapselle ja ikäihmiselle, on hyvä kaikille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen onkin yksi kaupungin tärkeimmistä tehtävistä. Tehtävä edellyttää yhteistyötä eri hallinonalojen kesken: hyvinvointi on yhteydessä koulutukseen, liikunta- ja kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen ja asumiseen sekä ympäristöön.

Hyvinvointia ei luoda yksin poliittisilla päätöksillä, vaan se on meidän yhteinen asiamme. Voimme vaikuttaa omalla toiminnallamme paitsi omaan, myös yhteiseen hyvinvointiin. Yhdessä olemme enemmän. Espoossa toimii lukuisia yhdistyksiä ja yrityksiä sekä myös aktiivisia espoolaisia. Kaikki tämä työ on arvokasta.

Haluan rakentaa Espoota, jossa päätöksenteossa ja johtamisessa huomioidaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

 • Aktiiviset espoolaiset, yhdistykset ja yritykset ovat tärkeä voimavara. Erilaisille toimijoille
  tulee varmistaa hyvät edellytykset toimia.
 • Liikuntapalveluiden tulee olla helposti saavutettavissa. Lähiluonto kuuluu espoolaiseen
  kaupunkikuvaan.
 • Espoon rikkaus on kaupunkimaiset keskukset ja pientalovaltaiset alueet – kumpaakin
  tarvitaan. On mietittävä ja kuunneltava, mitä ihmiset haluavat.
 • Arjen aktiivisuus elämäntavaksi.
 • Tulevaisuutta rakennettava kestävästi ennaltaehkäisevillä toimilla.

Oppimispolut unelmien mahdollistajana läpi elämän

Erilaiset oppimispolut ja laadukas koulutus aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluun luovat paitsi osaamista ja hyvinvointia, mutta myös ruokkivat uskoa toivorikkaaseen tulevaisuuteen. Espoo on jo panostanut laadukkaaseen koulutukseen ja saanut myös tunnustusta tekemästään työstä.

Espoon peruskoulut ja lukiot sekä ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja Aalto- yliopisto ovat tunnettuja laadustaan. Haluan rakentaa Espoota, jossa panostetaan vieläkin määrätietoisemmin laadukkaaseen ja monipuoliseen koulutukseen.

 • Erilaiset oppimispolut ovat mahdollisuus. Tietoutta erilaisista oppimispoluista on lisättävä.
  Tarvitaan ohjausta ja rohkaisua.
 • Jokaisella on oltava mahdollisuus oppia ja kehittää itseään ikään katsomatta.
 • Lapsilla ja nuorilla oltava oikeus oppimisen edellyttämään ohjaukseen sekä riittävään ja
  oikea-aikaiseen oppimisen tukeen.
 • Turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö on turvattava. Espoossa tulee edistää
  kunnianhimoisesti ja tavoitteellisesti koulukiusaamiseen puuttumista.
 • Varhaiskasvatuksen ja muun koulutuksen laatu ja resurssit varmistettava.

Lapset ja nuoret rakentavat tulevaisuutemme

Lapsuus- ja nuoruusajan hyvinvointi vaikuttaa positiivisesti myös aikuisiällä. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen lapsuuteen kotona, koulussa ja muissa elinympäristöissään. Panostus lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin on panostus tulevaisuuteen. Haluan rakentaa Espoota, jossa lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus hyvään elämään ja turvalliseen kasvu- ja kehitysympäristöön.

 • Lasten ja nuorten eriarvoisuutta ja syrjäytymistä on estettävä.
 • Hyvät liikunta- ja harrastusmahdollisuudet lisäävät hyvinvointia. Jokaisella lapsella ja
  nuorella on oltava oikeus harrastukseen.
 • Lasten ja nuorten saatavilla on oltava riittävä ja oikea-aikainen tuki. Apua pitää saada, kun
  sitä tarvitaan.
 • Lapsille ja nuorille on luotava mahdollisuuksia vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon.

Blogi

Nuorten Espoo

Järjestin toukokuussa keskustelutilaisuuden, jossa ääneen pääsivät espoolaiset nuoret. Minulle on...

Lue Lisää

Seuraa minua sosiaalisessa mediassa

This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.
Error: No posts found.