EHDOLLA EDUSKUNTAAN 2023

Nuorten hyvinvointia on vahvistettava

Suomessa on lähes miljoona nuorta. Nuorten ikäluokat ovat pienentynyt jatkuvasti ja samalla työkyvyttömien nuorten määrä lisääntyy. Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n mukaan Suomessa on tällä hetkellä noin 60 000 syrjään jätettyä nuorta, ja jopa joka neljäs nuori kärsii mielenterveyden häiriöistä.

Ilman hyvinvoivia nuoria Suomella ei ole tulevaisuutta. Nyt on oikea aika toimia. Seuraavalla hallituskaudella nuorten hyvinvoinnin vahvistamisen tulee olla keskeinen tavoite. Nuorten hyvinvoinnin lisääminen on yhteinen asia ja se tulee huomioida kaikilla hallinnonaloilla. Panostukset lapsiin ja nuoriin ovat investointeja, joilla varmistetaan tulevaisuuden hyvinvointia.

Terveyden ja hyvinvoinnin ongelmien ennaltaehkäisyyn tulee panostaa. Terapiatakuu tulee toteuttaa ja mielenterveyspalveluita parantaa. Varhainen tuki ja apu on paitsi inhimillistä myös taloudellisesti järkevää. Liikkumattomuuden vähentäminen on tärkeää hyvinvoinnin lisäämiseksi.

1. Oppilas- ja opiskelijahuollon toimivuus turvattava

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ja oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut ovat tärkeimpiä nuorten arjessa olevia palveluita. Monelle nuorelle nämä ovat kaikista turvallisin paikka puhua ongelmista omassa terveydessä tai arjessa. Näiden palveluiden on toimittava. Opiskeluhuollon palvelut eivät saa sote-uudistuksen myötä karata kauemmas nuorten arjesta. Nuoren tulee saada apua yhden luukun periaatteella heti avun tarpeen synnyttyä. Oikea-aikainen apu on tehokkainta ja ehkäisee ongelmien kasaantumista ja paisumista.

Moniammatillinen yhteistyö esimerkiksi perhetyön kanssa poissaolojen ratkomisessa on tärkeää.

2. Terapiatakuu toteutettava

Terapiatakuun avulla varmistettaisiin myös nuorille pääsy psykoterapiaan tai muuhun vaikuttavaan psykososiaaliseen hoitoon kuukauden sisällä hoidon tarpeen havaitsemisesta. On tärkeää, että nuoret saavat apua ajoissa. Hoidon tarve tulee arvioida viipymättä ja tarvittava psykoterapia tai muu tuki järjestettävä ilman viiveitä. Toteutuessaan terapiatakuuta koskeva lainsäädäntö parantaa hoidon saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta. Pidän järkevänä, että nuorten mielenterveyttä on mahdollista hoitaa nuorten omissa arjen ympäristöissä esimerkiksi mahdollistamalla psykoterapeuttisten hoitomenetelmien laajempi käyttö kouluympäristöissä.

Kannatan myös matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden lisäämistä.

3. Oppimisen tuki kuntoon

Seuraavan hallituskauden tärkeimpiä asioita on laittaa vihdoin ja viimein oppimisen tuki kuntoon. Tuki pitää laittaa kuntoon aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Nyt on oikea aika varmistaa, että tukea tarvitsevat lapset ja nuoret myös saavat tarvitsemansa tuen oppimiseen. Tämä edellyttää sitä, että oppimisen tuesta päätettäessä lapsi tai nuori on keskiössä. Oppimisen tuen vahvistaminen ehkäisisi tehokkaasti syrjäytymistä ja kouluun kiinnittymistä. Ammatillisessa koulutuksessa nuorille on tarjottava riittävästi opetustunteja.

4. Lapsiperheiden palvelut turvattava

Perheiden palvelut on turvattava ja niissä pitää painottaa ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista. Pidän tärkeänä, että perheet saavat riittävää tukea riittävän varhain. Kun tukea

voidaan tarjota oikea-aikaisesti, estämme ongelmien pitkittymisen ja pahenemisen. Näin vältetään myös kallis jälkikäteen korjaaminen. Varhaiseen tukeen panostaminen on taloudellisesti järkevää ja inhimillistä.

5. Nollatoleranssi koulukiusaamiselle ja koulussa esiintyvälle väkivallalle

Jokaisella nuorella on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Jotta turvallinen opiskeluympäristö voidaan turvata, tarvitaan määrätietoisia tekoja. Nuorten on voitava käydä koulua ilman väkivallan uhkaa tai pelkoa kiusatuksi tulemisesta.

Jokaiseen väkivallan tekoon ja epäilyyn tulee puuttua. Pidän tärkeänä, että asian käsittelyssä ovat mukana osapuolten lisäksi heidän huoltajansa, poliisi ja sosiaalitoimen edustaja. Etelä-Karjalassa vuonna 2018 käyttöönotettu toimintamalli on tuottanut tulosta. Etelä-Karjalan mallissa rikosilmoituksen jälkeen alle 15-vuotiaan kanssa käydään keskustelu, johon osallistuvat tekijän ja uhrin lisäksi kummankin osapuolen huoltajat, poliisi sekä nuorten oikeusedustaja.

Poliisin resursseja ennaltaestävään työhön tulisi lisätä.

Pidän tärkeänä, että jokainen oppilas tuntee olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi luokassa. Tämä on tärkeää niin oppimisen kuin turvallisuudenkin näkökulmasta. Uskon yhteisöllisyyden voimaan ja siihen, että yhteisöllisellä toiminnalla voidaan vaikuttaa olemassa olevaan ilmapiiriin. Kouluissa on oltava aikaa harjoitella vuorovaikutus- ja tunnetaitoja sekä aikaa ryhmähengen luomiseen.

lahjoita Kampanjaani

Ja tue matkaani kohti eduskuntaa! Onnistunut kampanja edellyttää rahaa esimerkiksi some- ja lehtimainoksiin sekä esitteisiin. Jokainen lahjoitus on arvokas ja tärkeä.

Liity mukaan tukijoukkoihin

Paras vaalikampanja tehdään yhdessä. Kaikki tuki on arvokasta ja tarpeen. Aiempaa kokemusta ei tarvita, halu osallistua riittää. Olet lämpimästi tervetullut mukaan! Ilmoittaudu vaalitiimiini tällä lomakkeella.