EHDOLLA EDUSKUNTAAN 2023

Nuorten Espoo

Järjestin toukokuussa keskustelutilaisuuden, jossa ääneen pääsivät espoolaiset nuoret. Minulle on tärkeää, että Espoon päätöksenteossa kuuluu nuorten ääni. Siksi halusin kutsua espoolaisia nuoria keskustelemaan siitä, millainen Espoo on hyvä kaupunki elää. Nuorten ajatuksia oli tuomassa Vertti 13v, Frida 15v ja Juho 17v. Tunnin aikana puhuimme muun muassa millaisessa Espoossa nuoret haluavat asua, miten koulukiusaamiseen tulisi puuttua ja mitä valtuustossa tulisi ainakin tehdä.

Turvallinen Espoo

Vertti, Frida ja Juho nostivat yksissä tuumin esiin, että Espoon tulee olla turvallinen paikka elää ja asua. Myös iltaisin pitää voida liikkua ilman pelkoa. Espoon pitää olla kaupunki, jossa ei tarvitse pelätä. Riittävä valaistus ilta-aikaan lisäisi turvallisuuden tunnetta, minkä takia onkin huolehdittava, että katuvaloja on tarpeeksi.

Koulukiusaamisesta pitää puhua

Fridalla, Juholla ja Vertillä kenelläkään ei ole ollut omakohtaista kokemusta koulukiusaamisesta. Nuoret olivat yhtä mieltä siitä, että kiusaamiseen tulisi puuttua heti ja ottaa vanhemmat mukaan asioiden selvittelyyn. He pitivät tärkeänä sitä, että kouluissa puhuttaisiin enemmän kiusaamisesta ja kiusaamisen vaikutuksista. Opettajan rooli kiusaamiseen puuttumisena nähtiin tärkeänä, mutta esiin nousi myös se, että muiden oppilaiden pitäisi ilmoittaa kiusaamisesta opettajille sitä havaitessa. Kiusaamista vastaan pitää tehdä aktiivisemmin töitä.

On tärkeää, että kaikilla on hyvä olla, ja että jokainen voi olla oma itsensä. Kenenkään ei pidä joutua pelkäämään koulussa.


Olen kirjoittanut blogin kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttumisesta kouluissa. Pääset lukemaan sen tästä.

Tukiopetusta pitää saada

Nuoret nostivat esiin, että laadukas opetus on monipuolista ja sellaista, jossa huomioidaan erilaiset oppijat. On tärkeää, että opettaja huolehtisi siitä, että kaikki oppilaat ymmärtävät opetettavan asian ja mikäli joku asia on vaikea, olisi mahdollista saada tukiopetusta.


Nuorten työllistymistä pitää tukea

Esiin nousi myös nuorten työllisyys, erityisesti alle 18-vuotiaiden työllistymisen vaikeus. Ensimmäinen kesätyöpaikka olisi tärkeää saada, jotta ovet työelämään avautuisivat. Kesäsetelit ja yrittäjyyden tukeminen ovat tärkeitä keinoja nuorten työllistymisen tukemiseksi. On tärkeää, että Espoossa tehdään töitä nuorten työllisyyden eteen.

Nuorten puolella

Olen nuorten puolella. Haluan rakentaa Espoota, jossa lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus hyvään elämään ja turvalliseen kasvu- ja kehitysympäristöön. Olen vastannut nuorten vaalikoneeseen ja vastauksiini pääset tutustumaan täältä.

lahjoita Kampanjaani

Ja tue matkaani kohti eduskuntaa! Onnistunut kampanja edellyttää rahaa esimerkiksi some- ja lehtimainoksiin sekä esitteisiin. Jokainen lahjoitus on arvokas ja tärkeä.

Liity mukaan tukijoukkoihin

Paras vaalikampanja tehdään yhdessä. Kaikki tuki on arvokasta ja tarpeen. Aiempaa kokemusta ei tarvita, halu osallistua riittää. Olet lämpimästi tervetullut mukaan! Ilmoittaudu vaalitiimiini tällä lomakkeella.