EHDOLLA EDUSKUNTAAN 2023

Koulupoissaoloihin puuttuminen on yhteinen tehtävä

Espoossa koulupoissaolot ovat lisääntyneet viimeisen parin vuoden aikana. Paljon poissa olleiden eli oppilaiden määrä, joilla on yli 70 tuntia poissaoloja, on kasvanut.

Eniten poissaoloja onyhdeksäsluokkalaisilla joista 30 prosentilla oli yli kaksi viikkoa poissaoloja viime kevätlukukauden aikana. Koulupoissaoloilla voi olla monenlaisia negatiivisia vaikutuksia, ja siksi ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen on tärkeää. Koulupoissaolot ovat yhteydessä heikkoihin oppimistuloksiin ja mielenterveysongelmiin myös koulupudokkuuteen. Koulupudokkuudella puolestaan on havaittu olevan yhteys työttömyyteen, rikollisuuteen sekä talouden ja terveyden ongelmiin.

Jokaisella lapsella on oikeus säännölliseen koulunkäyntiin ja turvalliseen oppimisympäristöön. Oppilaiden koulunkäyntikykyyn vaikuttaa moni asia: esimerkiksi oppimisympäristö, kaverisuhteet sekä oppimiseen ja terveyteen liittyvät tekijät. Siksi onkin tärkeää, että koulussa kiinnitetään näihin huomiota huolehtimalla hyvinvoinnin edistämisestä, turvallisesta ilmapiiristä, ryhmähengestä ja siitä, että turvalliset aikuiset näkyvät koulun arjessa.

Tehokkaampi puuttuminen koulupoissaoloihin edellyttää tietoa oppilaiden poissaolojen määrästä ja niiden syistä. Moniammatillista yhteistyötä on kehitettävä esimerkiksi perhesosiaalityön kanssa.

Kodin ja koulun yhteistyö on avainasemassa poissaolojen ennaltaehkäisyssä. Monesti koti on ensimmäinen paikka, jossa koulunkäynnin haasteet ja syyt poissaolojen taustalla näkyvät. On tärkeää, että myös koulu saa tiedon. Kodin ja koulun välisellä hyvällä yhteistyöllä voidaan tukea oppilaiden koulunkäyntikykyä ja tarvittaessa puuttua poissaoloihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mitä enemmän poissaoloja kertyy, sitä vaikeampaa oppilaan takaisin kouluun saaminen on.

Kun lapsi ei omin avuin tule kouluun ja perheen voimavarat eivät riitä, tarvitaan tukea ja tarvittaessa henkilö, joka saattaa oppilaan kouluun. Tehokkaampi puuttuminen koulupoissaoloihin edellyttää tietoa oppilaiden poissaolojen määrästä ja niiden syistä. Moniammatillista yhteistyötä on kehitettävä esimerkiksi perhesosiaalityön kanssa. Ammattilaisten ja perheiden on yhdessä tartuttava erilaisiin keinoihin, joilla voidaan tukea oppilaiden koulunkäyntikykyä ja tarvittaessa puuttua tehokkaasti poissaoloihin.

Kirjoitus on julkaistu Mankkaan uutisia 2/2022 asukastiedotteessa.

lahjoita Kampanjaani

Ja tue matkaani kohti eduskuntaa! Onnistunut kampanja edellyttää rahaa esimerkiksi some- ja lehtimainoksiin sekä esitteisiin. Jokainen lahjoitus on arvokas ja tärkeä.

Liity mukaan tukijoukkoihin

Paras vaalikampanja tehdään yhdessä. Kaikki tuki on arvokasta ja tarpeen. Aiempaa kokemusta ei tarvita, halu osallistua riittää. Olet lämpimästi tervetullut mukaan! Ilmoittaudu vaalitiimiini tällä lomakkeella.