EHDOLLA EDUSKUNTAAN 2023

Varhaiskasvatuksen tavoitteet ja lapsen etu eivät toteudu ilman riittäviä resursseja

Laadukas varhaiskasvatus on paitsi lapsen oikeus, myös ehdoton edellytys vanhempien työssä käymiselle ja toimivalle lapsiperhearjelle.

Espoossa on jo useamman vuoden jatkunut tilanne, jossa päiväkodit pyytävät vanhempia pitämään lapset kotona tai hakemaan lapsia päiväkodista aikaisemmin. Tilanne on kuluvan syksyn aikana ollut erityisen hankala ja toistuva, ja on sanomattakin selvää, että osalle vanhemmista tämä tarkoittaa sitä, että työt jäävät tekemättä. Pienten lasten vanhempien työnantajien ei voida olettaa loputtomiin ymmärtävän varhaiskasvatuksen tilannetta.

Varhaiskasvatuksen tavoite on kuitenkin kunnianhimoisempi kuin pitää lapsi hengissä sillä välin kun vanhemmat käyvät töissä. 

Varhaiskasvatuksen tavoite on kuitenkin kunnianhimoisempi kuin pitää lapsi hengissä sillä välin kun vanhemmat käyvät töissä. Välillä tuntuu, että keskusteluissa tämä unohtuu. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on muun muassa edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia, tukea lapsen oppimisen edellytyksiä, toteuttaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset. Tavoitteena on myös varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö sekä turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä sekä varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.

Olemme huolissamme vallitsevasta tilanteesta. Kuten päätoimittaja Heli Koivuniemi (LV 17.9.) kirjoittaa, Espoon varhaiskasvatus painii moninaisten haasteiden parissa. Henkilöstöpula päiväkodeissa on todellinen: päiväkodeista puuttuu kelpoista henkilökuntaa eikä sijaisiakaan ole helppo saada. Toisaalta pienten lasten määrä kasvaa ja päiväkodit ovat täynnä. Espoon varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattila totesi (LV 14.9.), että töitä tehdään hartiavoimin, jotta kaikille lapsille löytyy paikka. Jo nyt useassa päiväkodissa on otettu käyttöön tiloja, joita alun perin ei ole tarkoitettu lapsiryhmien toimintaan. Espoossa myös palkka on pienempi kuin muissa pääkaupunkiseudun kunnissa.

Meidän pienten lasten vanhempien on voitava luottaa varhaiskasvatukseen, siihen että lapsi tulee päivän aikana kohdatuksi ja kuulluksi, että hänen perustarpeensa tulevat tyydytetyksi, ja että varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet täyttyvät. Selvää on, että pito- ja vetovoiman parantamiseksi tarvitaan ratkaisuja heti. Kasvun ja oppimisen toimialalla ideoita tilanteen parantamiseksi on. Niitä on kuitenkin mahdotonta toteuttaa, jos niihin ei ole käytettävissä resursseja.

Ira Hietanen-Tanskanen, kaupunginvaltuutettu (kok.)
Julia Lindholm, kaupunginvaltuutettu (kok.)

Kirjoitus on julkaistu alun perin Espoon Kokoomuksen nettisivuilla.

lahjoita Kampanjaani

Ja tue matkaani kohti eduskuntaa! Onnistunut kampanja edellyttää rahaa esimerkiksi some- ja lehtimainoksiin sekä esitteisiin. Jokainen lahjoitus on arvokas ja tärkeä.

Liity mukaan tukijoukkoihin

Paras vaalikampanja tehdään yhdessä. Kaikki tuki on arvokasta ja tarpeen. Aiempaa kokemusta ei tarvita, halu osallistua riittää. Olet lämpimästi tervetullut mukaan! Ilmoittaudu vaalitiimiini tällä lomakkeella.