EHDOLLA EDUSKUNTAAN 2023

Toimiva opiskeluhuolto varmistettava

Hyvinvointialueiden toiminnan alkuun on enää reilu kolme kuukautta. Tammikuun alusta hyvinvointialue vastaa myös oppilas- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestämisestä.

Tämä on iso muutos, sillä Länsi-Uudellamaalla opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit ovat työskennelleet osana sivistystoimea. Hyvinvointialueilla on huolehdittava siitä, että oppilas- ja opiskelijahuollon painopiste säilyy yhteisöllisessä, ennaltaehkäisevässä opiskeluhuolto työssä, ja että opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit ovat tiivisosa koulujen ja oppilaitosten henkilökuntaa, vaikka he jatkossa ovatkin hyvinvointialueen työntekijöitä.

On tärkeää, että hyvinvointialueella, mistä käsin opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit jatkossa toimivat, on riittävä ymmärrys opiskeluhuollon kokonaisuudesta. Vastuut ja velvollisuudet on oltava kaikilla osapuolilla, niin kunnissa kuin hyvinvointialueella selvät. Psykologien ja kuraattorien siirto hyvinvointialueille ei saa näkyä lapsille, nuorille ja perheille, vaan opiskeluhuollon palveluiden tulee olla ehyt ja yhtenäinen kokonaisuus. Koulun opiskeluhuolto on ensisijaisesti yhteisöllistä, ennaltaehkäisevää ja kaikille kuuluvaa opiskeluhuoltoa. On huolehdittava siitä, että tähän on myös jatkossa riittävät resurssit.

Hyvinvointialueiden ja kuntien tulee sopia yhteistyön edellyttämistä yhteistyön rakenteista, toimintamalleista ja tiedonkulusta. Toimiva opiskeluhuolto on varmistettava hyvinvointialueiden ensimmäisestä päivästä alkaen.

Tarvittaessa tarjolla on yksilökohtaista opiskeluhuoltoa, jolla on puolestaan paitsi ehkäisevä myös tukea antava tehtävä. Näemme riskinä, että opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorien siirto hyvinvointialueille johtaa siihen, että oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa säädytty painopiste muuttuu yhteisöllisestä opiskeluhuollosta yksilökohtaiseen. On pidettävä huolta, että näin ei käy. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Turvallisuus on keskeisessä roolissa, kun puhutaan yhteisöllisestä opiskeluhuollosta. Yhteisöllinen opiskeluhuolto on ennaltaehkäisevää työtä, jolla lisätään hyvinvointia ja terveyttä, edistetään mielenterveyttä, ylläpidetään oppilaiden koulunkäyntikykyä sekä suojataan kiusaamiselta, häirinnältä ja väkivallalta. Yhteisölliseen opiskeluhuolto työhön osallistuvat kaikki opiskeluhuollon toimijat.

Rehtorilla on paras tuntemus koulun tai oppilaitoksen tarpeista. Siksi on tärkeää, että rehtoreita kuullaan ja huolehditaan siitä, että resurssointi on riittävää, jotta yhteisöllistä opiskeluhuoltotyö on mahdollista toteuttaa koulun toiveita ja tarpeita vastaavasti. Hyvinvointialueiden ja kuntien tulee sopia yhteistyön edellyttämistä yhteistyön rakenteista, toimintamalleista ja tiedonkulusta. Toimiva opiskeluhuolto on varmistettava hyvinvointialueiden ensimmäisestä päivästä alkaen.

Ira Hietanen-Tanskanen
aluevaltuutettu, palvelut ja resurssit lautakunnan puheenjohtaja, Länsi-Uusimaa
kasvun- ja oppimisen lautakunnan jäsen, Espoo

Marika Räf
aluevaltuutettu, palvelut ja resurssit lautakunnan varapuheenjohtaja, Länsi-Uusimaa
kasvun- ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja, Espoo

Kirjoitus on julkaistu alun perin Uudenmaan Kokoomuksen nettisivuilla.

lahjoita Kampanjaani

Ja tue matkaani kohti eduskuntaa! Onnistunut kampanja edellyttää rahaa esimerkiksi some- ja lehtimainoksiin sekä esitteisiin. Jokainen lahjoitus on arvokas ja tärkeä.

Liity mukaan tukijoukkoihin

Paras vaalikampanja tehdään yhdessä. Kaikki tuki on arvokasta ja tarpeen. Aiempaa kokemusta ei tarvita, halu osallistua riittää. Olet lämpimästi tervetullut mukaan! Ilmoittaudu vaalitiimiini tällä lomakkeella.