EHDOLLA EDUSKUNTAAN 2023

Tavoitteena laadukkaat, toimivat ja asiakaslähtöiset palvelut

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa tammikuussa tilanteessa, jossa hyvinvointialueiden rahoitus ei ole riittävä.

Suomessa on muita Pohjoismaita alempi terveydenhuollon rahoitus, vaikka
palveluntarve Suomessa kasvaa. Muitakin haasteita on ratkottavana; väestö
ikääntyy, henkilöstöpula on todellinen ja koronapandemian myötä hoitovelkaa on entistä
enemmän. Myös mielenterveyden haasteet ovat kasvaneet. 


Näiden haasteiden myötä palveluiden järjestämistä on mietittävä kriittisesti mutta avoimin ja
innovatiivisin mielin. Uuden edessä meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä asioita paremmin.
Voimme olla edelläkävijöitä luomalla uusia toimintamalleja, innovaatioita ja teknologiaa.
Digitalisaatiota, etävastaanottoja ja liikkuvia yksiköitä tulee hyödyntää ja kehittää edelleen.

Koronakriisin jälkihoito edellyttää, että hyvinvointialueilla turvataan lasten, nuorten ja perheiden
hyvinvointi. Kunnan ja hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden
yhteensovittamisesta on huolehdittava siten, että palvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden,
jossa tiedonkulku ja yhteistyö eri palveluiden välillä toimii sujuvasti. 

Taloudellisesti järkevää ja inhimillistä on huolehtia, että ennaltaehkäisevät palvelut toimivat.


Espoossa on esimerkiksi jo kolmatta vuotta jatkunut tilanne, jossa merkittävä osa leikki-ikäisten
lakisääteisistä tarkastuksista ei ole toteutunut. Viime vuonna tarkastuksista toteutui 68 % ja vuonna
2020 63 %. Ennusteen mukaan tänä vuonna Espoossa toteutuu vain noin 52 % lakisääteisistä
tarkastuksista. Hyvinvointialueella pitää kiinnittää erityistä huomiota siihen, että lainmukaiset
terveystarkastukset saadaan toteutumaan ja palveluista poisjääneiden prosessi saadaan kuntoon.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella tavoitteena on toimivat ja kestävät palvelut, jotka edistävät
asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä vastaavat asiakkaiden tarpeisiin.
Länsiuusimaalaisten on saatava apua, hoitoa ja hoivaa oikea-aikaisesti silloin, kun sitä tarvitsevat.
Taloudellisesti järkevää ja inhimillistä on huolehtia, että ennaltaehkäisevät palvelut toimivat.

Kirjoitus on julkaistu Sinituuli 1/2022 julkaisussa.

lahjoita Kampanjaani

Ja tue matkaani kohti eduskuntaa! Onnistunut kampanja edellyttää rahaa esimerkiksi some- ja lehtimainoksiin sekä esitteisiin. Jokainen lahjoitus on arvokas ja tärkeä.

Liity mukaan tukijoukkoihin

Paras vaalikampanja tehdään yhdessä. Kaikki tuki on arvokasta ja tarpeen. Aiempaa kokemusta ei tarvita, halu osallistua riittää. Olet lämpimästi tervetullut mukaan! Ilmoittaudu vaalitiimiini tällä lomakkeella.