EHDOLLA EDUSKUNTAAN 2023

Pito- ja vetovoimaa varhaiskasvatukseen

Länsiväylä käsitteli Espoon valtuustoryhmien talousarviosta saavuttamaa neuvottelutulosta (LV 27.–28.11.2021). Uusina valtuutettuina ja pienten lasten äiteinä haluamme valaista syvällisemmin varhaiskasvatuksen tilannetta.

Varhaiskasvatuksen merkitys ja hyöty niin lapsille, perheille kuin yhteiskunnalle on kiistaton. Se tukee lapsen kehitystä ja oppimista sekä kaventaa hyvinvointieroja. Varhaiskasvatus muodostaa perustan, johon myöhempi koulupolku rakentuu.

Varhaiskasvatukseen panostaminen onkin tehokas tapa edistää hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä, ja sen merkitys korostuu entisestään silloin, kun kodeissa ja perheissä on ongelmia tai perhe on kotoutumassa suomalaiseen yhteiskuntaan. Korona-aika on kiistatta tuonut valtavasti uusia haasteita lapsille ja perheille sekä kaupungille.

Vuosi sitten kaupunginhallitus useiden neuvottelujen ja valmisteluvaiheiden perusteella linjasi Espoon varhaiskasvatuksen kehitystoimia ja käytäntöjä. Osana tätä valtuusto vahvisti, että tavoitteena on nostaa yksityisen palveluntuotannon osuutta palvelusetelin käyttöönotolla 35 prosenttiin. Näin voimme nykyistä dynaamisemmalla kokonaistarjonnalla aiempaa paremmin talouden vaikeina vuosina turvata varhaiskasvatuksen määrän ja laadun.

Viime aikoina ongelmaksi on noussut henkilökunnan saatavuus. Tähän talousarvioneuvotteluissa haettiin uusia ratkaisuja ja osoitettiin myös lisämäärärahoja. Kiitos siitä. Pääkaupunkiseudulla varhaiskasvatuksen henkilöstöpula on todellinen ja iso ongelma on myös henkilöstön pitovoiman puuttuminen. Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan määrätietoinen pitkänaikavälin suunnitelma.

”Jotta Espoossa voidaan tarjota laadukasta varhaiskasvatusta, tulee kaupungin olla houkutteleva työnantaja.”

Jotta Espoossa voidaan tarjota laadukasta varhaiskasvatusta, tulee kaupungin olla houkutteleva työnantaja. Espoon tulee seuraavien vuosien aikana panostaa varhaiskasvatuksen henkilöstön veto- ja pitovoiman parantamiseen. Hyvät työolot ja palkka houkuttelevat paitsi uusia tekijöitä alalle myös sitouttavat pysymään. Valtion on pikaisesti lisättävä koulutuspaikkoja tällä alalla ja alueella.

Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus on paitsi sijoitus lastemme tulevaisuuteen, se on myös edellytys työn ja perhe-elämän mielekkäälle yhdistämiselle. Mitä suurempi luotto vanhemmilla on lapsen varhaiskasvatuksen laatuun ja turvallisuuteen, esimerkiksi henkilöstön riittävyyden osalta, sitä nopeammin vanhemmat ovat valmiita palaamaan perhevapailta työelämään. Perhevapailla olevat vanhemmat usein myös aikatauluttavat töihinpaluutaan varhaiskasvatuspaikkojen saatavuuden mukaan. Kaupungin tulisikin huolehtia myös siitä, että varhaiskasvatuspaikkoja olisi saatavilla joustavammin ympäri lukuvuoden.

Ira Hietanen-Tanskanen (kok.)

kaupunginvaltuutettu

Julia Lindholm (kok.)

kaupunginvaltuutettu

Mielipidekirjoitus on julkaistu Länsiväylässä 16.12.2022.

lahjoita Kampanjaani

Ja tue matkaani kohti eduskuntaa! Onnistunut kampanja edellyttää rahaa esimerkiksi some- ja lehtimainoksiin sekä esitteisiin. Jokainen lahjoitus on arvokas ja tärkeä.

Liity mukaan tukijoukkoihin

Paras vaalikampanja tehdään yhdessä. Kaikki tuki on arvokasta ja tarpeen. Aiempaa kokemusta ei tarvita, halu osallistua riittää. Olet lämpimästi tervetullut mukaan! Ilmoittaudu vaalitiimiini tällä lomakkeella.