EHDOLLA EDUSKUNTAAN 2023

Nyt on oikea aika lyhentää oikeusprosessien kestoa

Toimivan yhteiskunnan edellytyksenä on kansalaisten luottamus oikeusvaltioon. Vaikka kansainvälisten
vertailujen perusteella suomalainen oikeusvaltio on vankalla pohjalla, puutteita ja kehittämistä riittää silti.
Tällä hetkellä oikeusprosessien kestot ovat liian pitkiä ja oikeudenkäyntien kalleus ja kuluriski voivat estää
oikeuksiin pääsyn käytännössä. Käsittelyaikojen piteneminen on hälyttävää. Nyt on oikea aika kääntää
suunta. Oikeus kuuluu kaikille, tavoitteena tulee olla laadukkaat, kestoltaan ja kustannuksiltaan kohtuulliset oikeusprosessit.

Tavoitteena tulee olla oikeusprosessien lyhentäminen, myös vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien
kehittäminen. Kannatan Juristiliiton vaatimaa yksinkertaistettua menettelyä pieniin riita-asioihin. Lisäksi
tarvitaan sovittelu- ja välimiesmenettelyjä.

Oikeusprosessien kestolle tulee asettaa tavoiteajat ja niiden toteumista on seurattava. Tavoitteisiin pääsemiseksi on laadittava selkeä toimenpideohjelma, johon tulee sisällyttää niin toiminnan kehittämistä kuin lainsäädännön uudistamista koskevia toimenpiteitä. Hyvän pohjan oikeusvaltion kehittämiselle luo vuonna 2022 julkaistu Valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta. Se sisältää myös lukuisia konkreettisia toimenpide-ehdotuksia.

Koko rikosprosessiketjun (syyttäjänlaitos, tuomioistuimet, rikosseuraamuslaitos) rahoitus ja toimivuus on
turvattava pitkäjänteisesti. Poliisien määrä on nostettava yli 8000 poliisiin ja Poliisin reservi on
perustettava. Poliisien resursseja tulisi lisätä erityisesti ennaltaestävään työhön.

lahjoita Kampanjaani

Ja tue matkaani kohti eduskuntaa! Onnistunut kampanja edellyttää rahaa esimerkiksi some- ja lehtimainoksiin sekä esitteisiin. Jokainen lahjoitus on arvokas ja tärkeä.

Liity mukaan tukijoukkoihin

Paras vaalikampanja tehdään yhdessä. Kaikki tuki on arvokasta ja tarpeen. Aiempaa kokemusta ei tarvita, halu osallistua riittää. Olet lämpimästi tervetullut mukaan! Ilmoittaudu vaalitiimiini tällä lomakkeella.