EHDOLLA EDUSKUNTAAN 2023

Loppu koulukiusaamiselle

Kiusaaminen ja väkivalta kouluissa on koko Suomea koskettava ongelma, jolta ei voi ummistaa silmiä. Iltasanomien pääkirjoituksessa perjantaina 19.2.2021 Timo Paunonen piti tärkeänä, että kiusaaminen ja väkivalta nousevat esiin kuntavaalikeskustelussa.  Aihe on vaikea, mutta sitäkin tärkeämpi. Haluan vastata Timo Paunosen pääkirjoitukseen nostamalla omalta osaltani kuntavaalikeskusteluun tämän tärkeän aiheen”Haluan rakentaa Espoota, jossa lapset ja nuoret voivat käydä koulua ilman väkivallan uhkaa ja pelkoa kiusatuksi tulemisesta.”

 

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Jotta turvallinen opiskeluympäristö voidaan turvata, tarvitaan määrätietoisia tekoja. Haluan rakentaa Espoota, jossa lapset ja nuoret voivat käydä koulua ilman väkivallan uhkaa ja pelkoa kiusatuksi tulemisesta. Lupaan jo nyt, että tulen tekemään tämän eteen työtä – tulen valituksi tai en. Työskentelen juristina koulutuspolitiikan keskiössä ja tämän osaamisen haluan tuoda espoolaisten hyväksi.

 

Mutta miten voidaan varmistaa turvallinen opiskeluympäristö? Miten kiusaamiseen tulisi puuttua? Alla minun mielestäni tärkeimmät puuttumisen keinot:

 

1. Jokaiseen väkivallan tekoon ja epäilyyn tulee puuttua

 

Laki velvoittaa opettajia ja rehtoreita ilmoittamaan poliisille, jos alaikäiseen on kohdistunut rikos, esimerkiksi pahoinpitely. Pelkkä ilmoituksen tekeminen ei kuitenkaan riitä, vaan tilanteeseen on puututtava muillakin keinoin.

 

”Etelä-Karjalan mallista tulee kehittää Espooseen oma malli.”

 

Mielestäni Espooseen tulee luoda selkeä ja määrätietoinen toimintamalli alle 15-vuotiaiden väkivallan tekoihin puuttumiseksi.   Pidän tärkeänä, että asian käsittelyssä ovat mukana osapuolten lisäksi heidän huoltajansa, poliisi ja sosiaalitoimen edustaja. Etelä-Karjalassa vuonna 2018 käyttöönotettu toimintamalli on tuottanut tulosta (jo muutamassa vuodessa). Etelä-Karjalan mallissa rikosilmoituksen jälkeen alle 15-vuotiaan kanssa käydään keskustelu, johon osallistuvat tekijän ja uhrin lisäksi kummankin osapuolen huoltajat, poliisi sekä nuorten oikeusedustaja. Etelä-Karjalan mallista tulee kehittää Espooseen oma malli.

 

2. Rehtorille oikeus määrätä turvallisuutta vaarantava oppilas oppilashuoltoon ja evätä oikeus opetukseen

 

Rehtorille on säädettävä oikeus määrätä turvallisuutta vaarantava oppilas oppilashuoltoon ja evätä vastaavaksi ajaksi oppilaan oikeus opetukseen. Väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä peruskoulun oppilas on voitava määrätä enintään kahdeksi päiväksi oppilashuollon palveluihin silloin, kun oppilaan oman tai muiden koulussa olevien turvallisuuden takaaminen sitä edellyttää. Opiskeluhuollossa voitaisiin selvittää muun muassa tekoon johtaneita syitä ja teon tapahtumia yhteistyössä muiden viranomaisten, kuten poliisin ja lastensuojelun kanssa.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi laaditussa toimenpideohjelmassa nostanut tämän yhdeksi toimenpiteeksi. Hallituksen lainsäädäntösuunnitelman mukaan lakimuutos tullaan tekemään syksyllä. Hienoa, että asia hoidetaan kuntoon. On äärettömän tärkeää, että Espoossa huolehditaan siitä, että toimeenpano sujuu hyvin. Kuntapäättäjänä haluan tuoda osaamiseni tähän työhön.

 

Samalla pitäisi huolehtia siitä, että perusopetuksessa oppilaalle säädetään velvollisuus suorittaa hänelle määrätyt rangaistukset. Nyt tällaista velvollisuutta ei ole ja tilanne on se, että osa oppilaista ei suorita heille määrättyjä rangaistuksia, esimerkiksi jälki-istuntoa.

 

3. Yhteisöllisyyttä lisättävä

 

Pidän tärkeänä, että jokainen oppilas tuntee olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi luokassa. Tämä on tärkeää niin oppimisen kuin turvallisuudenkin näkökulmasta. Uskon yhteisöllisyyden voimaan ja siihen, että yhteisöllisellä toiminnalla voidaan vaikuttaa olemassa olevaan ilmapiiriin. Kouluissa on oltava aikaa harjoitella vuorovaikutus- ja tunnetaitoja sekä aikaa ryhmähengen luomiseen.  

 

Meistä jokaista tarvitaan toimimaan empaattisemman, ystävällisemmän ja suvaitsevaisemman maailman puolesta. Jokainen meistä voi omalla käytöksellään osoittaa kunnioitusta ja arvostusta sekä näyttää mallia, miten toisia ihmisiä tulisi kohdella.

 

”Koulu on voimaton, jos oppilaan vanhemmat eivät osallistu omalta osaltaan.”

 

Perusopetuksessa koulun ja kodin välinen yhteistyö on avainasemassa. Kasvatusvastuu on perheillä, ja tätä perheiden tärkeää työtä koulu tukee. Koulu on voimaton, jos oppilaan vanhemmat eivät osallistu omalta osaltaan.

 

Perinteinen kahtiajako (”kumman vastuulla puuttuminen on”) tulee unohtaa lopullisesti ja keskittyä siihen, että ongelma saadaan kitkettyä vain yhteistyöllä.  

 

4. Sopivan kokoiset ryhmäkoot

 

Espoossa tulee huolehtia siitä, että ryhmäkoot ovat riittävän pienet. Tämä on tärkeää oppilaiden turvallisuuden näkökulmasta, mutta myös oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioivan opetuksen näkökulmasta. Kun ryhmäkoot ovat riittävän pienet, opettajalle jää aikaa kohdata jokainen oppilas: kysyä mitä kuuluu, havaita mahdollinen epäasiallinen käytös, ottaa huomioon oppilaan vahvuudet ja tuen tarpeet sekä tehdä yhteistyötä kotien kanssa.

 

5. Lapsille ja nuorille tietoa ja tukea – Pyydä apua -nettinappi

 

Lapsilla ja nuorilla on oikeus saada riittävästi tietoa ikätasoonsa sopivalla tasolla. Tällä hetkellä ainakaan Espoon kaupungin nettisivuilta ei löydy tietoa lapsille esimerkiksi koulumaailman kysymyksiin liittyen. Tämän eteen täytyy tehdä töitä.

 

Espoossa on otettu vuonna 2017 käyttöön Pyydä apua -nettinappi lapsiperheille ja senioreille. Lapsiperheiden nettinapin kautta pystyy ottamaan yhteyttä lapsiperheiden perhetyöhön, jos kaipaa apua lapsiperhearjen keskelle, haluaa jutella jonkun kanssa tai tarvitsee neuvoa vanhemmuuteen, perhe-elämään tai omiin lapsiin liittyen. Senioreille ja heidän läheisilleen tarkoitetun Pyydä apua -nettinapin kautta on mahdollista kysyä neuvoa ikääntyneiden palveluista tai esimerkiksi muistiin tai kotona pärjäämiseen liittyvistä asioista. Vastaus luvataan kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.

 

Pyydä apua -nettinappi on mielestäni erinomainen matalan kynnyksen palvelu: helppo ja nopea tapa ottaa yhteyttä ja saada apua. Miksi tällaista nettinappia ei ole lapsille ja nuorille?

 

Vastaavanlainen Pyydä apua -nettinappi tulisi saada myös lasten ja nuorten käyttöön. Nettinapin kautta lapsi tai nuori voisi kysyä neuvoa esimerkiksi koulunkäyntiin liittyvissä asioissa, myös kiusaamiseen liittyen.

 

lahjoita Kampanjaani

Ja tue matkaani kohti eduskuntaa! Onnistunut kampanja edellyttää rahaa esimerkiksi some- ja lehtimainoksiin sekä esitteisiin. Jokainen lahjoitus on arvokas ja tärkeä.

Liity mukaan tukijoukkoihin

Paras vaalikampanja tehdään yhdessä. Kaikki tuki on arvokasta ja tarpeen. Aiempaa kokemusta ei tarvita, halu osallistua riittää. Olet lämpimästi tervetullut mukaan! Ilmoittaudu vaalitiimiini tällä lomakkeella.