EHDOLLA EDUSKUNTAAN 2023

Laadukas varhaiskasvatus on valinta

Kun lapsemme aloitti reilu kolme vuotta sitten varhaiskasvatuksessa, ilmassa oli jännitystä ja odotukset olivat korkealla. Ennen kaikkea toivoin, että tyttäreni tulisi kohdatuksi ja kuulluksi, ja että päiväkotiryhmän aikuiset olisivat innostavia, rohkaisevia ja välittäviä, että syliin pääsisi silloin kun on tarve. Ensimmäisen puolen vuoden jälkeen totesimme, että odotukset ylittyivät moninkertaisesti. Miten upeaa työtä varhaiskasvatuksessa tehdäänkään joka ikinen päivä.

Kun puhumme varhaiskasvatuksesta, kyse on kaikkein arvokkaimmasta, lapsistamme. Lapsen kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimisen kannalta varhaiskasvatuksen merkitys on kiistaton. Varhaiskasvatus luo perustan lapsen tulevalla koulupolulle ja varhaiskasvatuksessa voidaan kaventaa oppimisen eroja varhaisessa vaiheessa. Varhaiskasvatus onkin merkityksellinen osa koulutusjärjestelmäämme ja sen roolia tulisikin vahvistaa kirjaamalla varhaiskasvatus sivistykselliseksi perusoikeudeksi.

Kuten tiedämme, Espoossa ja muualla pääkaupunkiseudulla, henkilöstöpula on todellinen ja kilpailu osaavasta ja kelpoisesta henkilöstöstä on kovaa. Varhaiskasvatuksen ongelmakohtiin, kuten työoloihin, henkilöstöpulaan ja rahoitusvajeeseen täytyy puuttua.

Espoossa on tehty paljon varhaiskasvatuksen henkilöstön pito- ja vetovoiman parantamiseksi. Esimerkiksi henkilöstön kouluttautumista tuetaan myöntämällä palkallista vapaata tutkintotavoitteiseen opiskeluun ja henkilöstölle maksetaan kannustuslisää niissä päiväkodeissa, joissa vieraskielisten lasten osuus väestötietojen mukaan on vähintään 60 %. Päiväkoteihin palkattiin syksyllä 2023 pilottina 18 päiväkotiapulaista ja toiminta näiden 18 päiväkotiapulaisen osalta vakinaistetaan vuonna 2024. Tavoitteena tulisi olla, että tulevaisuudessa päiväkotiapulaiset voitaisiin vakinaistaa kaikkiin espoolaisiin päiväkoteihin. Lisäksi viime vuoden elokuussa varhaiskasvatuksessa otettiin pilotoinnin jälkeen käyttöön apulaisjohtajan tehtävä muutamassa varhaiskasvatusyksikössä.

Edellä kuvatut toimet eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2024 käyttösuunnitelmassa todetaan, että tähän mennessä toteutetut toimenpiteet eivät ole lisänneet varhaiskasvatuksen tehtävien hakijamääriä.

Helsinki ja Vantaa ovat nostaneet varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkoja. On selvää, ettei Espoo voi jäädä tästä kehityksestä jälkeen. Espoossa tulee tarkastella varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkoja, tarvitaan palkkaohjelma.

Palkkaohjelman lisäksi johtamiseen tulee edelleen panostaa muun muassa kokoaikaisia apulaisjohtajia lisäämällä. Henkilöstön jaksamisesta tulee huolehtia ja varhaiskasvatukseen tarvitaan pääkaupunkiseudulle lisää aloituspaikkoja. Lisäksi tulee muistaa, että laadukasta varhaiskasvatusta on mahdollista antaa vain, kun ryhmäkoot ovat riittävän pienet.

Laadukas varhaiskasvatus on valinta, josta tulee pitää kiinni nyt ja tulevaisuudessa.

Hyvää valtakunnallista varhaiskasvatuspäivää! 

Tänään 14.3. vietetään varhaiskasvatuspäivää teemalla ”Ilo olla mukana! Lasten yhdenvertaisuus varhaiskasvatuksessa”. #varhaiskasvatuspäivä

lahjoita Kampanjaani

Ja tue matkaani kohti eduskuntaa! Onnistunut kampanja edellyttää rahaa esimerkiksi some- ja lehtimainoksiin sekä esitteisiin. Jokainen lahjoitus on arvokas ja tärkeä.

Liity mukaan tukijoukkoihin

Paras vaalikampanja tehdään yhdessä. Kaikki tuki on arvokasta ja tarpeen. Aiempaa kokemusta ei tarvita, halu osallistua riittää. Olet lämpimästi tervetullut mukaan! Ilmoittaudu vaalitiimiini tällä lomakkeella.