EHDOLLA EDUSKUNTAAN 2023

Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus

Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus. Varhaiskasvatus luo perustan tulevalle koulupolulle ja on tärkeä osa toimivaa ja sujuvaa arkea. Laadukas varhaiskasvatus edistää myös tasa-arvoa. Suomessa varhaiskasvatuksen osallistumisaste on muita Pohjoismaita pienempi. Liian moni lapsi jää varhaiskasvatuksen ulkopuolelle, vähiten osallistuvat ne lapset, jotka hyötyisivät varhaiskasvatuksesta kaikkein eniten.

1. Vahvistetaan varhaiskasvatusta ja lisätään osallistumisastetta

Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus. Varhaiskasvatus on tärkeä osa koulutusjärjestelmäämme ja siksi varhaiskasvatuksen roolia tulisi vahvistaa säätämällä oikeudesta varhaiskasvatukseen perustuslaissa. Koulutuksellista tasa-arvoa voidaan lisätä nostamalla varhaiskasvatuksen osallistumisastetta. Osallistumisastetta voitaisiin nostaa tekemällä maksuttomasta esiopetuksesta kaksivuotinen. Pitkän aikavälin tavoitteena tulee olla kaikille lapsille maksuton varhaiskasvatus.

2. Huolehditaan, että ryhmäkoot eivät ole liian suuria

Varhaiskasvatuksessa lapsiryhmien on oltava riittävän pieniä, jotta lapsen huomioiminen yksilöllisesti on mahdollista. Jokainen lapsi ansaitsee tulla kuulluksi ja nähdyksi.

Laadukas varhaiskasvatus kuuluu myös osa-aikaisesti varhaiskasvatukseen osallistuville siksi suhdeluku 1:13 osapäiväisille lapselle on poistettava.

3. Ammattitaitoista ja pysyvää henkilökuntaa, varhaiseen tukeen panostettava

Pysyvä henkilökunta on kaikkien etu. Laadukkaan varhaiskasvatuksen kulmakivi on ammattitaitoiset ja hyvinvoivat työntekijät. Työn tekemisen olosuhteisiin on kiinnitettävä huomiota. Resurssit pitää olla sellaiset, että työ on mahdollista tehdä parhaalla mahdollisella tavalla. Sijaisjärjestelyihin tulee kiinnittää huomiota.

Päiväkodeissa tulee huolehtia siitä, että lapsi saa kasvun ja oppimisen tukea lapsen tarpeen mukaan. Lapsen oikeutta erityisopettajan antamaan opetukseen ja tukeen on vahvistettava.

4. Nostetaan varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmäärät vastaamaan alan tarvetta

Pula varhaiskasvatuksen opettajista on syntynyt vuosikymmenten aikana. Koulutusmääriä tulee nostaa vastaamaan alan tarvetta. On myös huolehdittava, että opintoja pystyy suorittamaan joustavasti. Paikkoja tarvitaan etenkin pääkaupunkiseudulla, koska suurin pula henkilöstöstä on nimenomaan täällä.

Nyt on oikea aika panostaa laadukkaaseen varhaiskasvatukseen.

lahjoita Kampanjaani

Ja tue matkaani kohti eduskuntaa! Onnistunut kampanja edellyttää rahaa esimerkiksi some- ja lehtimainoksiin sekä esitteisiin. Jokainen lahjoitus on arvokas ja tärkeä.

Liity mukaan tukijoukkoihin

Paras vaalikampanja tehdään yhdessä. Kaikki tuki on arvokasta ja tarpeen. Aiempaa kokemusta ei tarvita, halu osallistua riittää. Olet lämpimästi tervetullut mukaan! Ilmoittaudu vaalitiimiini tällä lomakkeella.