EHDOLLA EDUSKUNTAAN 2023

Laadukas varhaiskasvatus ei toteudu ilman riittäviä resursseja

Varhaiskasvatus on keskeinen perheiden palvelu. Laadukas varhaiskasvatus on lapsen oikeus ja perusta tulevalle koulupolulle. Laadukas varhaiskasvatus on Espoolle tärkeä vetovoimatekijä ja merkittävä hyvinvoinnin rakentaja. Tehtäessä vuoden 2024 talousarviota on muistettava, ettei laadukas varhaiskasvatus toteudu ilman riittäviä resursseja.

Henkilöstötilanne varhaiskasvatuksessa on edelleen haastava.Espoossa on tehty hyviä asioita pito- ja vetovoiman parantamiseksi. Tätä työtä tulee jatkaa ja edelleen ottaa käyttöön uusia keinoja. Espoo voi houkutella koulutettua henkilökuntaa panostamalla johtamiseen, työoloihin, sijaisjärjestelyihin, palkkaan ja mahdollisuuksiin kehittää ja kehittyä. 

Olemme esittäneet talousarvioaloitteessamme, että varhaiskasvatusyksiköihin tulisi palkata päiväkotiapulaisia. Päiväkotiapulaisten työnkuvaan voisi kuulua pyykinpesuun, siivoukseen, vaatehuoltoon liittyviä tehtäviä. Etenkin pienimpien lasten ryhmissä tarvitaan lisäapua erityisesti ruokailu- ja pukemistilanteissa ryhmän sujuvan toiminnan takaamiseksi.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2023 talousarvion ja strategian osavuosikatsauksen 2 (tilanteessa 31.7.2023) mukaan Espoon päiväkodeissa on jouduttu toteuttamaan poikkeusjärjestelyjä, koska varhaiskasvatuspaikkojen kapasiteetti ei ole riittävä kysyntään nähden. Lapsimäärä varhaiskasvatuksessa on kasvanut ennusteita enemmän ja lisäksi tilakapasiteettia haastaa useiden päiväkotien samanaikainen väistötarve päiväkotitilojen korjaustoimien ajalle.

Varhaiskasvatuksen tulee olla lähipalvelu. Nykyinen tilanne, jossa varhaiskasvatuspaikkoja on liian vähän suhteessa kysyntään, on kestämätön. On välttämätöntä korjata tilanne ja taata perheille varhaiskasvatuspaikat läheltä kotia tarkoituksenmukaisissa ja turvallisissa tiloissa. Espoossa tulisi tehdä valtuustokaudet ylittävä ohjelma, jonka tavoitteena olisi varmistaa, että Espoossa olisi riittävästi päiväkoteja ja varhaiskasvatuspaikka löytyisi läheltä kotia. Turvalliset ja terveet tilat ovat niin lasten kuin henkilökunnankin oikeus.

Varhaiskasvatuksessa lapsiryhmien on oltava riittävän pieniä, jotta lapsen huomioiminen yksilöllisesti on mahdollista ja varhaiskasvatuslain mukaiset tavoitteet voivat toteutua. Olemme esittäneet, että Espoossa lapsen täyttäessä 3-vuotta, lapsen suhdeluku muutetaan 1/4:stä 1/7:ään vain 1.8. ja 1.1. Lisäksi olemme esittäneet, että kaikkien 3-vuotta täyttäneiden kohdalla noudatetaan suhdelukua 1:7:ään.  

Toivomme yhteistä tahtoa vastata varhaiskasvatuksen haasteisiin ja panostaa laadukkaaseen varhaiskasvatukseen.

Ira Hietanen-Tanskanen
Kaupunginvaltuutettu
Kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsen

Julia Lindholm
Kaupunginvaltuutettu

Kirjoitus on julkaistu Länsiväylässä 20.9.2023

lahjoita Kampanjaani

Ja tue matkaani kohti eduskuntaa! Onnistunut kampanja edellyttää rahaa esimerkiksi some- ja lehtimainoksiin sekä esitteisiin. Jokainen lahjoitus on arvokas ja tärkeä.

Liity mukaan tukijoukkoihin

Paras vaalikampanja tehdään yhdessä. Kaikki tuki on arvokasta ja tarpeen. Aiempaa kokemusta ei tarvita, halu osallistua riittää. Olet lämpimästi tervetullut mukaan! Ilmoittaudu vaalitiimiini tällä lomakkeella.