EHDOLLA EDUSKUNTAAN 2023

Jokainen meistä on ihmisoikeuksien puolustaja

Tänään vietetään kansainvälistä ihmisoikeuspäivää ja juhlistetaan niitä oikeuksia, jotka ovat turvattu jokaiselle ihmiselle kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Päivän tavoitteena on lisäksi muistuttaa oikeuksiin liittyvistä velvollisuuksista ja jokaiselle kuuluvasta vastuusta edistää ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti.

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, kaikkialla, kaikkina aikoina

Ihmisoikeuksilla tarkoitetaan jokaiselle ihmiselle kuuluvia perustavanlaatuisia oikeuksia, jotka ovat kaikille samoja ja voimassa kaikkialla henkilön taustasta riippumatta. Tasa-arvo ja syrjimättömyyden periaate ovat ihmisoikeuksien ydintä.

Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi Espoo-tarinan eli kaupungin strategian aikaisemmin syksyllä. Espoo-tarina korostaa, että jokainen Espoossa asuva on espoolainen. Se merkitsee sitä, että olemme kaikki samanarvoisia keskenään. Se tarkoittaa myös syrjimättömyyttä ja sitä, että kaikessa toiminnassa huomioidaan ihmisten moninaisuus. Haluamme haastaa jokaisen näkemään omien ennakkoluulojen ja asenteiden taakse, näkemään ihmisen ihmisenä.

Lasten ihmisoikeudet ovat meidän kaikkien vastuulla

Ihmisoikeudet kuuluvat myös lapsille, mutta tämän lisäksi lapsilla on myös erityisiä oikeuksia. Tärkein lasten ihmisoikeuksia turvaava sopimus on YK:n lapsen oikeuksien sopimus.

Viime helmikuussa Suomeen saatiin ensimmäinen kansallinen lapsistrategia, jolla luodaan lapsen oikeuksia kunnioittava, lapsi- ja perhemyönteinen Suomi. Lapsistrategian tavoitteena on varmistaa, että YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa turvatut oikeudet toteutuvat Suomessa täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla.

Lapsistrategian toteuttaminen kunnissa tarkoittaa lapsen edun ensisijaisuuden aktiivista soveltamista ja lapsivaikutusten arviointia päätöksenteossa, lasten kuulemista, osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksien edistämistä. Lapsen oikeuksien täysimääräinen toteutuminen edellyttää tekoja ja sitoutumista.

Espoossa on tehty hyvää työtä monilla lapsistrategiassakin esiin nostetuilla osa-alueilla. On tärkeää, että tätä hyvää työtä jatketaan. Kaupunginvaltuusto onkin asettanut valtuustokauden tavoitteeksi, että Espoo on Suomen paras kaupunki lapsille, nuorille ja perheille. Espoossa tulee toimia määrätietoisesti ja kunnianhimoisesti lapsen oikeuksien ja lapsiystävällisten toimintatapojen edistämiseksi. Espooseen tarvitaankin oma lapsistrategia ja toimenpideohjelma, jolla varmistetaan mahdollisimman täysimääräinen lapsen oikeuksien toteutuminen.

Ole rohkea, puolusta ihmisoikeuksia

Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle ihmisille. Ne ovat jokaisen ihmisen oikeus. Ihmisoikeudet eivät kuitenkaan toteudu täysimääräisesti Suomessakaan. Esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, vammaiset henkilöt ja romanit kohtaavat Suomessa edelleen usein syrjintää. Ihmisoikeuksien turvaamiseksi on tehtävä töitä joka päivä. Ja siihen meitä kaikkia tarvitaan, joka päivä.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta sukupuolesta, iästä, alkuperästä, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttää halua oppia lisää, puuttua ja toimia. Se edellyttää sitä, että ihmiset pysähtyvät huomaamaan, mikä omassa elinympäristössä tai kulttuurissa estää yhdenvertaisuuden tai laajemmin ihmisoikeuksien täysimääräisen toteutumisen.

Meidän jokaisen vastuulla on tehdä Espoo-tarinasta totta. Jokainen voi omassa arjessaan pientenkin tekojen kautta edistää yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksien toteutumista. Yhdessä pystymme saavuttamaan merkittäviäkin muutoksia. Puolustetaan yhdessä omia ja toistemme oikeuksia.

Ira Hietanen-Tanskanen,
kaupunginvaltuutettu, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan puheenjohtaja

Oskari Hyttinen,
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan jäsen

Kirjoitus on julkaistu Espoon Kokoomuksen nettisivuilla 10.12.2021.

lahjoita Kampanjaani

Ja tue matkaani kohti eduskuntaa! Onnistunut kampanja edellyttää rahaa esimerkiksi some- ja lehtimainoksiin sekä esitteisiin. Jokainen lahjoitus on arvokas ja tärkeä.

Liity mukaan tukijoukkoihin

Paras vaalikampanja tehdään yhdessä. Kaikki tuki on arvokasta ja tarpeen. Aiempaa kokemusta ei tarvita, halu osallistua riittää. Olet lämpimästi tervetullut mukaan! Ilmoittaudu vaalitiimiini tällä lomakkeella.