Kuka minä olen?

Olen Ira Hietanen-Tanskanen: oikeudenmukaisuuden puolustaja, rohkea ja empaattinen tulevaisuudenrakentaja sekä kuunteleva ja yhteistyökykyinen espoolainen. 

Olen juristi ja varatuomari ja ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutettu. Kaupunginvaltuuston lisäksi toimin kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsenenä, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan puheenjohtajana ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen neuvottelukunnan puheenjohtajana. Toimin myös Suomen Lakimiesliiton varapuheenjohtajana ja Lapsioikeusjuristit ry:n hallituksessa. 

Perheeseeni kuuluu puolisoni Tomi, tyttäremme Sofia ja Kaapo-koira.

Rohkea ja empaattinen tulevaisuudenrakentaja

Minulle rohkeus merkitsee uskallusta tavoitella unelmia ja tehdä asioita tietämättä etukäteen, onnistuuko vai ei. Rohkeus ei ole pelonpuutetta, vaan sitä, että yrittää pelostakin huolimatta.

Minulle on aina ollut tärkeää kuunnella ja ymmärtää ihmisiä ja heidän kokemuksiaan. Haluan edistää ihmisten hyvinvointia ja toimivaa arkea. 

Oikeudenmukaisuuden puolustaja

Minulle oikeudenmukaisuus on ollut tärkeä arvo jo pienestä pitäen. Minusta tuli juristi, koska haluan edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassamme. Pyrkimys oikeudenmukaisuuteen on ohjannut minua niin järjestötoiminnassa kuin erilaisissa työtehtävissäni, esimerkiksi toimiessani käräjänotaarina Kainuun käräjäoikeudessa ja Rovaniemen hovioikeudessa.

Haluan edistää oikeudenmukaisuutta myös päättäjänä.

Kuunteleva ja yhteistyökykyinen

Vain kuuntelemalla voi ymmärtää muiden mielipiteitä. Haluan kaupunginvaltuutettuna tuoda päätöksentekoon avointa, aitoa ja rakentavaa keskustelua, joka vie asioita eteenpäin. Tärkeintä ei ole seisoa itsepäisesti oman näkemyksen takana, vaan kuunnella, perehtyä asiaan ja punnita erilaisia vaihtoehtoja ja tehdä sen pohjalta perusteltu päätös. 

Haluan toimia yhteistyössä muiden päättäjien kanssa yli puoluerajojen, herkällä korvalla kuunnellen,  hyvinvoinnin ja toimivan arjen parhaaksi.

Haluan edistää oikeudenmukaisuutta päättäjänä.

Ansioluettelo

Koulutus

 • Varatuomari 2018
 • Oikeustieteen maisteri, Lapin yliopisto 2016
 • Kasvatustieteen ylioppilas, Lapin yliopisto
 • Ylioppilas, Etelä-Tapiolan lukio 2007
 • Kestävän talouspolitiikan johtamisen kurssi, Sitra 2013
 • Alueellinen maanpuolustuskurssi, Aluehallintovirasto 9/2010

Muu koulutus

Julkaisut

 • Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas, 2014
 • Suomen verkkodemokratiaseura (toim. Ira Hietanen, Ari Tammi)
 • Hallintolakimies, Helsingin seurakuntayhtymä 1/2022-
 • Lakimies, Opetusalan ammattijärjestö OAJ 10/2018-12/2021
  Vastuualueisiini kuuluu monipuoliset lakiasiat, tekijänoikeuteen liittyvät kysymykset, oppilas- ja opiskelijahuolto, lukiota ja korkeakouluja koskeva lainsäädäntö ja lastensuojelu.
 • Käräjänotaari, Kainuun käräjäoikeus ja Rovaniemen hovioikeus 10/2017–09/2018
 • Lakimies, Suomen Lakimiesliitto 5/2017–3/2018
 • Opiskelija-asiamies, Suomen Lakimiesliitto 3/2015–4/2017

Työkokemus

Muu työkokemus

Olen hoitanut nuoresta pitäen lapsia. Sain ensimmäisen kesätyön Espoon kaupungin jakaman kesäsetelin ansiosta espoolaisesta pitopalveluyrityksestä. Olen jakanut Länsiväylää sisarusteni kanssa, ohjannut lasten, nuorten ja aikuisten liikuntaa Tapiolan Voimistelijoissa, hoitanut lapsia, ohjannut lasten yleisurheilua Viherlaakson Veikoissa ja työskennellyt Akateemisessa kirjakaupassa. Lukion jälkeen työskentelin Espoon nuorisovaltuuston pääsihteerinä ja olin käynnistämässä nuorten vaikuttajaryhmän toimintaa Helsingin kaupungilla. Lisäksi tein paljon opettajan sijaisuuksia espoolaisissa peruskouluissa. 
Opiskeluaikana työskentelin muun muassa Helsingin syyttäjänvirastossa, Trafissa, Espoon käräjäoikeudessa ja Länsi-Uudenmaan maistraatissa. Lisäksi työskentelin järjestösihteerinä Lapin Kokoomusnaisissa ja ohjasin lasten liikuntaa.

 • Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen neuvottelukunnan puheenjohtaja 11/2021-
 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan puheenjohtaja, Espoo, 9/2021-
 • Kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsen, Espoo, 8/2021-
 • Espoon kaupunginvaltuutettu 8/2021-
 • Suomen Lakimiesliiton varapuheenjohtaja 12/2021-
 • Hallituksen jäsen, Lapsioikeusjuristit ry 4/2021-
 • Suomen Lakimiesliiton valtuuskunta, jäsen 2018-
 • Hallituksen jäsen, Etelä-Tapiolan lukion alumnit ry 2015–2017
 • Koulutuspoliittisen valiokunnan jäsen, Suomen Lakimiesliitto 2014
 • Tiedekuntaneuvoston jäsen, Oikeustieteellinen tiedekunta, Lapin yliopisto 2014
 • Hallituksen puheenjohtaja, Lapin yliopiston ylioppilaskunta     2013
 • Hallituksen jäsen, Rovaniemen Laky Oy, Lapin Lyyli Oy, LYY Kiinteistöt Oy    5/2013–4/2014
 • Valmennuskurssipäällikkö, Hallituksen jäsen, Artikla ry 2012
 • Varapuheenjohtaja, Tapiolan seurakuntaneuvosto 2011–2013
 • Varapuheenjohtaja, Espoon nuorisolautakunta 2009–2012
 • Espoon kaupunginvaltuuston varavaltuutettu 2009–2012
 • Varapuheenjohtaja, Suomen Nuorisovaltuustojen liitto 2008–2009
 • Puheenjohtaja, Espoon nuorisovaltuuston puheenjohtaja 2005–2006
 • Lisäksi olen toiminut lukuisissa luottamustehtävissä Kokoomuksessa.

Luottamustehtävät