EHDOLLA EDUSKUNTAAN 2023

Hyvinvoivat espoolaiset

Menestyvän ja elinvoimaisen Espoon salaisuus on hyvinvoivat espoolaiset. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen onkin yksi kunnan tärkeimmistä tehtävistä.

Jokainen espoolainen ansaitsee parhaalla mahdollisella tavalla toimivan arjen. Laadukkaat palvelut vastaavat espoolaisten tarpeisiin ja sujuvoittavat arkea. Sujuva ja toimiva arki lisää hyvinvointia ja onnellisuutta.

Espoolaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen edellyttää päättäjiltä rohkeutta ja kykyä nähdä panostukset investointina tulevaisuuteen. Taloudellisesti järkevää ja inhimillistä on panostaa ennaltaehkäiseviin toimiin. Riittävät resurssit palveluiden tuottamiseen varmistetaan kestävälle pohjalle rakennetulla taloudella.

Laadukas koulutus unelmien mahdollistajana

Laadukas koulutus on yksi hyvinvointimme kulmakivistä. Se luo osaamista ja hyvinvointia sekä ruokkii uskoa toivorikkaaseen tulevaisuuteen.

Päiväkodeissa ja kouluissa opettajilla on oltava aikaa ja riittävät resurssit tehdä työnsä hyvin. Ryhmäkoot tulee olla riittävän pienet ja oppijoiden oikeus oppimisen edellyttämään tukeen ja ohjaukseen on turvattava. Turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö on jokaisen lapsen, nuoren ja päiväkodissa tai koulussa työskentelevän aikuisen oikeus. Espoossa tulee edistää kunnianhimoisesti ja tavoitteellisesti koulukiusaamiseen puuttumista.

Lue lisää ajatuksistani laadukkaasta varhaiskasvatuksesta täältä ja koulutuksesta täältä.

Mielenterveyspalvelut kuntoon

Espoossa mielenterveyspalvelut on laitettava kuntoon. Apua on saatava silloin kuin sitä tarvitsee, oikea-aikaisesti ja riittävästi, ennen kuin mielenterveyden ongelmat kasvavat tai kasaantuvat.

On pidettävä huolta siitä, että oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukainen oikeus päästä kuraattorin tai psykologin vastaanotolle samana tai viimeistään seuraavana päivänä akuutissa tilanteessa toteutuu. Espoossa pitää ratkaista koulupsykologipula.


Lapsi- ja perheystävällinen Espoo

Lapsuus- ja nuoruusajan hyvinvointi vaikuttaa positiivisesti myös aikuisiällä. Siksi panostus lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin on panostus tulevaisuuteen.

Espoon tulee olla lapsi- ja perheystävällinen kaupunki, jossa lasten ja nuorten oikeudet toteutuvat ja päätösten lapsivaikutukset arvioidaan.

Olen ääni lapselle. Voit lukea tästä ajatuksistani siitä, miten Espoosta tehdään lapsi ja perheystävällisempi kaupunki. 

Aktiivinen arki

Espoossa tulee huolehtia lähiliikuntamahdollisuuksista ja lähiluonnosta. Liikkumisen arjessa tulee olla sujuvaa ja aktiivisuuteen kannustavaa. Kaavoituksella voidaan edistää kävelyä ja pyöräilyä sekä espoolaisten mahdollisuuksia luonnossa liikkumiseen.

Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava mahdollisuus harrastukseen. On myös huolehdittava siitä, että Espoossa on esteettömiä ja erilaisille liikkujille sopivia liikuntapaikkoja.

Rakennetaan koteja espoolaisille

Uusien asuntojen kaavoituksessa ja rakentamisessa tavoitteena pitää olla uusien kotien rakentaminen. Espoon pitää olla kaupunki, josta yksinelävä nuori tai ikäihminen, pariskunta tai lapsiperhe löytää omiin tarpeisiinsa vastaavan viihtyisän kodin.

Espoossa pitää vastata perheiden kysyntään nykyistä paremmin: rivitalo-, paritalo- ja omakotitaloalueiden kaavoitusta tulee lisätä. Asumisen kustannuksien pitää olla kohtuulliset ja unelmien kodin löytäminen mahdollista Espoosta.

On huolehdittava siitä, että asuinalueet ovat viihtyisiä ja vehreitä.  Espoolle tärkeästä lähiluonnosta tulee huolehtia. Asukaslähtöisyyttä ei saa myöskään unohtaa.

lahjoita Kampanjaani

Ja tue matkaani kohti eduskuntaa! Onnistunut kampanja edellyttää rahaa esimerkiksi some- ja lehtimainoksiin sekä esitteisiin. Jokainen lahjoitus on arvokas ja tärkeä.

Liity mukaan tukijoukkoihin

Paras vaalikampanja tehdään yhdessä. Kaikki tuki on arvokasta ja tarpeen. Aiempaa kokemusta ei tarvita, halu osallistua riittää. Olet lämpimästi tervetullut mukaan! Ilmoittaudu vaalitiimiini tällä lomakkeella.