EHDOLLA EDUSKUNTAAN 2023

Espoon tulee olla lapsimyönteinen kaupunki

Kiitos Anne-Marja Ryynänen (LV 15.10) ja MLL:n Espoon paikallisyhdistykset (LV 5.10) tärkeän asian esiin nostamisesta. Olen kanssanne samaa mieltä: Espoon tulee olla lapsimyönteinen kaupunki ja hakea mukaan Unicefin lapsiystävällinen kunta -ohjelmaan.

Tein reilu vuosi sitten valtuustoaloitteen Lapsiystävällinen Espoo, jonka tavoitteena oli parantaa lapsen oikeuksien toteutumista. Asia ei ole ollut valtuustossa esillä ensimmäistä kertaa, vaan esimerkiksi Unicefin lapsiystävällinen kunta -ohjelmaan hakemisesta on Espoossa puhuttu jo usean vuoden ajan.


Espoon strategiassa todetaan, että Espoo haluaa olla Suomen paras kaupunki lapsille, nuorille ja perheille. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että Espoossa tunnetaan ja tunnistetaan entistä paremmin lapsille turvatut oikeudet, lapsivaikutusten arviointia tehdään aktiivisesti ja lapsibudjetointi otetaan käyttöön.

On huolehdittava siitä, että eri toimijoiden välille ei muodostu kuilua, vaan tieto kulkee ja yhteistyö toimii ja tukee parhaalla mahdollisella tavalla lasten ja nuorten kasvua ja hyvinvointia.

Lapsivaikutustenarviointi tuo ennen kaikkea tarvittavaa tietoa lapsiin ja nuoriin vaikuttavan päätöksenteon perustaksi. Lisäksi se mahdollistaa lasten etujen huomioon ottamisen, tuo näkyväksi erilaisessa tilanteessa olevien lasten ja nuorten tarpeet sekä mahdollistaa eriarvoisuuden kaventamisen. Lapsibudjetoinnin tarkoituksena on talousarvion tarkasteleminen lapsen oikeuksien näkökulmasta. Tällöin tarkastelun kohteena on lapsiin ja perheisiin kohdistuvien talousarviomenojen ja -tulojen seuranta.

Kaupunginvaltuusto on keväällä päättänyt, että hyvinvoiva Espoo kehitysohjelmassa selvitetään ja edistetään Espoon kaupungin liittymistä mukaan Unicefin lapsiystävällinen kunta -malliin Kaupunginhallitus päätti keväällä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman käsittelyn yhteydessä, että Espoo osallistuu lapsibudjetoinnin kehittämiseen osana valtakunnallista verkostomaista työtä sote-uudistuksen voimaantultua, ja että Unicefin lapsiystävällinen kunta -malliin siirtymistä tarkastellaan yhdessä hyvinvointialueen kanssa vuoden 2023 talousarvion yhteydessä.


Talousarviota valmistellaan parhaillaan niin Espoossa kuin Länsi-Uudellamaallakin. Niin Espoossa kuin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on tärkeää huomioida, että jatkossa lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat jatkossa kahdella hallinnontasolla: sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueille ja kasvatus- ja koulutuspalvelut jäävät kuntien vastuulle. On huolehdittava siitä, että eri toimijoiden välille ei muodostu kuilua, vaan tieto kulkee ja yhteistyö toimii ja tukee parhaalla mahdollisella tavalla lasten ja nuorten kasvua ja hyvinvointia.

Ira Hietanen-Tanskanen
kaupunginvaltuutettu

Kirjoitus on julkaistu Länsiväylässä 22.10.2022.

lahjoita Kampanjaani

Ja tue matkaani kohti eduskuntaa! Onnistunut kampanja edellyttää rahaa esimerkiksi some- ja lehtimainoksiin sekä esitteisiin. Jokainen lahjoitus on arvokas ja tärkeä.

Liity mukaan tukijoukkoihin

Paras vaalikampanja tehdään yhdessä. Kaikki tuki on arvokasta ja tarpeen. Aiempaa kokemusta ei tarvita, halu osallistua riittää. Olet lämpimästi tervetullut mukaan! Ilmoittaudu vaalitiimiini tällä lomakkeella.