Nyt on oikea aika lyhentää oikeusprosessien kestoa

Toimivan yhteiskunnan edellytyksenä on kansalaisten luottamus oikeusvaltioon. Vaikka kansainvälistenvertailujen perusteella suomalainen oikeusvaltio on vankalla pohjalla, puutteita ja kehittämistä riittää silti.Tällä hetkellä oikeusprosessien kestot ovat liian pitkiä ja oikeudenkäyntien kalleus ja kuluriski voivat estääoikeuksiin pääsyn käytännössä. Käsittelyaikojen piteneminen on hälyttävää. Nyt on oikea aika kääntääsuunta. Oikeus kuuluu kaikille, tavoitteena tulee olla laadukkaat, kestoltaan ja kustannuksiltaan kohtuulliset […]