Lasten ja nuorten tulevaisuus tehdään nyt

Tämän päivän lapset ovat huomisen aikuisia ja siksi nyt on tehtävä päätöksiä, jotka lisäävät lasten, nuortenja perheiden hyvinvointia. Päätöksiä, jotka luovat perustan kestävälle hyvinvoinnille ja vahvistavat samallauskoa tulevaisuuteen. Nuorten tulevaisuususko on heikentynyt ja mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Tuohonkehityskulkuun ovat osaltaan vaikuttaneet muun muassa ilmastonmuutos, koronapandemia ja nuorillesuunnattujen palvelujen riittämättömyys sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Tulevaisuususkolla onmerkitystä. Se […]